Make your own free website on Tripod.com
  Anasayfa   |   EGE  |   AKDENİZ  |   MARMARA |   DOĞU ANADOLU  |  İÇ ANADOLU   |   KARADENİZ   

Pergamum (Bergama)


Bergama eski dönemlerde koloniciler tarafından kurulan tarihi bir şehirdir.
Yüksek dağlarla çevrili olması ve bereketli topraklara sahip olması sebebiyle koloniciler için kusursuz bir yerleşim bölgesi olmuştur.

M.Ö. 323'de Büyük Alexander'ın ölümünden sonra, Alexander'ın komutanlarından Lysimachus, savaşçılarından Philetaerus'un korumasında
Bergama'yı (Pergamum) Alexander'a ait 9000 Altın külçesini koruyabileceği yer olarak seçti.

Lysimachus’un ölümü üzerine,Philetaerus bu serveti kullandı ve Attalid Kralları Hanedanlığı'nı kurdu. Pergamum daha sonraları bir Hellenistik krallığının başkenti ve Helenistik medeniyetin merkezi oldu.

Kral I. Attalus ve II. Eumenes'in yönetimleri altında Pergamum gücünün en yüksek seviyelerini yakaladı. Aynı dönemde Roma Krallığı ile ilişkilere girildi.
Bu yakınlaşmanın sonucunda I. Attalus Pergamum'u güçlü bir krallık haline getirdi.

III.Attalus III M.Ö.133'de elde tuttukları yerleri Romalılara hediye etti.
Şehir sırasıyla Arap, Bizans ve 14. yüzyılda da Türk dönemini yaşadı.

Bergama Helenistik çağda yüksek bir kültürel yapıya sahipti. Buna örnek olarak ünlü heykeltraş okulunu ve Zeus anıtını gösterebiliriz.

Roma döneminde, Pergamum hristiyanlığın ilk dönemi için önemli bir rol oynadı. Pergamum ayrıca Devrimin 7 Kilisesi arasında da sayılmaktadır.

Günümüzde Zeus ve Athena tapınağının önemli kısımları Berlin'deki
Bergama Müzesi'de bulunmaktadır.

Acropolis

Bergama'da bulunan Acropolis Atina'da bulunan Acropolis'ten farklı özellikler göstermektedir. Atina'daki Acropolis din ağırlıklı olmasına rağmen Bergamada'ki sosyal ve kültürel aktivitelere odaklanmıştır.
Bu odaklanmanın sonucu olarak, Bergama'daki büyük binalar günlük yaşamda kullanılmıştır. Hatta kiliselerde bile din her zaman ikinci planda kalmıştır.

Trajan mabeti hariç tüm binalar Helenistik dönemde inşa edildi.

Pergamum Kütüphanesi II.Eumenes tarafından inşa edildi. Bu eser o
zamanlar en ünlü kütüphaneler arasında yer alıyordu. Bu kütüphanede bulunan 200.000 parça eser Mark Antony tarafından Cleopatra'ya düğün hediyesi olarak gönderilmiştir.

Mısırlılar papirüsü diğer ülkelere tanıtmaya başladıktan sonra Pergamum kralı yeni bir malzemenin yapılmasını emretti. Bu yeni keşif parşümendi. Bundan dolayı Pergamum ismi parşümen ile eşdeğer olarak kullanıdı.

Pergamum'daki Acropolis 80 sıradan oluşmaktaydı ve kapasitesi 10.000 idi. Bergama'da bulunan diğer önemli eserler arasında Kizil Avlu ve Galen sayılabilir.


                               arkeolog@postaci.com                                  design @rzawa