Make your own free website on Tripod.com
  Anasayfa   |   EGE  |   AKDENİZ  |   MARMARA |   DOĞU ANADOLU  |  İÇ ANADOLU   |   KARADENİZ  


Blaondos Harabeleri

Sülümenli köyü yakınlarındaki Blaondos ve Selçikler köyü yakınındaki Sebaste antik kentleridir bunlar.
Uşak’ta ilk yerleşim MÖ 13. yüzyıla tarihleniyor. Assuvalılar, Hititler, Frigler, Lydia ve Persler, Makedonyalılar ve Bergama Krallığı hakimiyetinde kalmış bu bölge sırasıyla. Bölgede Roma yönetimi MÖ 129’da başlamış. Bizans döneminde Türkmen boyları 1076’da ele geçirmişler ve yöreye yerleşen Türkmenler yerleşime aşıklar anlamında Uşşak demişler.
Cumhuriyetin ilk yıllarında dokumacılığın ön planda olduğu bir sanayileşme başlamış Uşak’ta. Kalkınmada öncelikli bölgeler arasına giren Uşak, teşvikler sonrasında deri sanayicilerinin akınına uğramış.
Çevredeki antik kentlerden buluntuların sergilendiği Uşak Arkeoloji Müzesi’nin önemi, Karun Hazinelerinin sergilenmeye başlanmasıyla birdenbire artmış. MÖ 6. yüzyıla tarihlenen ve Lidya Krallığı ait bu eserlerin çıkarıldığı höyükler de ziyaret edilebiliyor.
Uşak yakınlarındaki antik kentlerden Sebaste’ye gidebilmek için önce Sivaslı ilçesine, ardından Selçikler köyüne ulaşılıyor. Meyve bahçeleri ve tütün tarlaları arasında izlenebilen antik kent Roma imparatoru Augustos tarafından Apollon kehanet Ocağı kahinlerinin yol göstermesiyle kurulmuş. Sebaste Bizans devrinde bir piskoposluk merkezi haline gelmiş. Bugüne ulaşan çok sayıda kilise kalıntısı bunun kanıtı.
Kentte 66-78 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında bulunanlar bir depoda kapalı tutuluyor. Bu buluntuların sergileneceği bir müze de yapım aşamasında, şu anda.
Kalıntıların çok daha iyi durumda olduğu ve daha büyük arkeolojik öneme sahip Blaundos ise Ulubey yakınlarında. Sülümenli köyü yakınlarındadır ve işaret levhalarıyla ulaşılır.
Blaundos Makedonyalılarca kurulmuş. Bugün izlenebilen yapılar Roma dönemine aittir. İnay kasabasından sağlanan suyu taşıyan kemerler, tapınak biçimli mezar anıtı, avlu içindeki podyumlu tapınak ve imparator Claudius’a adanmış podyumlu İon düzenindeki tapınak, doğu yamaçlarındaki stadium ve tiyatro, ören yerinde ayakta kalmış yapılardır.


::::::.......W W W . G E Z I . C O M . T R . T C.....::::::::

                               arkeolog@postaci.com                                  design @rzawa