Make your own free website on Tripod.com
  Anasayfa   |   EGE  |   AKDENİZ  |   MARMARA |   DOĞU ANADOLU  |  İÇ ANADOLU   |   KARADENİZ  


Henüz Efes'te, Artemis Tapınağı'nın harikuladeliğini gösterebilecek bir tek sütun ve temeldenTiyatro - Büyütmrk için tıklayın başka kalıntı bulunamamıştır. Bununla beraber, Efes kentinin geri kalanına henüz el sürülmüş değildir. Ziyaretçiler, hangisinden daha çok etkilendiklerini söyleyebilmekte zorluk çekmektedirler. Acaba 25,000 oturma yeri bulunan tiyatro mu, Kolsüs Kütüphanesi'nin ince işçilikli fasetası mı, yoksa Hedriyan Mabedi'nin yeniden inşası mı daha etkileyicidir? Bir çok ziyaretçiye ise, düzgün mermer sokaklar ve iki tekerlekli savaş arabalarının bu sokaklardaki izlere daha ilginç gelmektedir. 


Efes’lilerin ilk yerleşimlerinin bu tapınağın olduğu yerde bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra bir depremle tapınağın yıkılması üzerine Roma imparatoru yardımı ile Efes’liler tapınağı yeniden ve daha gösterişli inşa ederler. Büyük İskender’in Ana dolu’ya çıkışından sonra tapınağın kendi adına yapılmasını istediği, ancak Efes’lilerin bunu kabul etmeyip kendi imkanlarıyla tapınağı tamamladıkları söylentiler arasında yer alır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Efes Artemis Tapınağının bu gün sadece temel kalıntıları bulunmaktadır.

Bakir doğa tanrıçası Artemis inancının köken itibariyle bir Anadolu inanışı olduğu ve kaynağının Hititlilerin ana tanrıçası Kibele’ye dayandığı ve Efes’te bu iki ana tanrıçanın bolluk bereket sembolü olarak anıldığı bildirilmektedir. Kuşadası yolun a girişte sağda kalıntıları görülen tapınak 127 sütunlu olup cephesindeki 36 sütunu kabartmaydı. Tapınak 125 m. uzunlukta 60 m. genişliğinde ve 25 m. yüksekliğindeydi. Tapınağın en eski kalıntıları M.Ö.6. yüzyıla kadar tarihlenmektedir. En son M.S.263 yıl ında Got’lar tarafından saldırıya uğrayan tapınak yıkılmış ve yağma edilmiştir.                               arkeolog@postaci.com                                  design @rzawa