Make your own free website on Tripod.com
  Anasayfa   |   EGE  |   AKDENİZ  |   MARMARA |   DOĞU ANADOLU  |  İÇ ANADOLU   |   KARADENİZ  


Euromos (Euromos)

Milas ile Bafa gölü arasındaki ana yolun kenarında ihtişamla duran tapınak, Anadolu'daki en iyi korunmuş olanlardan biridir. Bu, Euromos Tapınağı'dır.

Tapınak M.S.2. yüzyılda inşa edilmişti. 17 adet sütundan 16'sı üst kirişleriyle birlikte hala dimdik ayaktadır. Güney ve güneybatı kenarlarında bulunan ve yivleri hiç açılmamış üç sütun, bu tapınağın hiç bir zaman bitirilme
Yuromos - Büyütmek için Tıklayınmiş olduğuna kanıt olarak gösterilir, ancak 1969'da yapılan bir arkeolojik araştırma sırasında Helenistik devirlerden kalma bir kitabeyle, bulunan bu tapınağın, aslında daha önceki bir tapınak üzerine yapıldığı kanıtlanır.

Euromoz kenti tapınaktan kuzeye doğru, yürüyerek kısa bir uzaklıktadır. Orada M.S.300'lerden kalma ve bir zamanlar kentin duvarlarının bir parçası olan, yuvarlak bir kule göze çarpar. Bu kuleden yola çıkarak, duvarın ne kadar geniş bir alan kapladığı anlaşılabilir. Ovanın üzerindeki yamaçta batıya dönük ve çok kötü korunmuş bir tiyatronun en iyi korunan yanının kuzey köşesi olduğu görülür.

Harabelerin uzantısından da görüldüğü gibi, Eurosmos oldukça zengin bir kentmiş. Çağdaş yazılarda görülmektedir ki, kentliler, kendilerinden daha güçlü Milasa'lı komşularıyla gözle görülür bir uyum içinde yaşarlarken, kendi aralarında belli bir uyumsuzluk içinde yaşıyorlarmış. Yine de bu uyum çok sürmemiş, çünkü Euromos'un bazı konuları ihlal etmelerine Milasa yanıt vermeye kalkışınca, siteliler, Rodoslular ve Romalılar'dan kefaret istediler ve böylece özgürlüklerine kavuştular.

Şehir duvarlarından geriye dönüşte, tapınağı geçince, üstleri büyük taş tabletlerle örtülü birçok yeraltı mezar odaları vardır; yolun yakınlarında ise geçmişte belki de hamam olan büyük şekilsiz bir bina görülür.

Burası arkeolojik kalıntılar açısından zengin bir yöredir, ancak hepsinden daha muhteşem ve çevreye hakim olanı, yükselen Euromoz Tapınağıdır.

                               arkeolog@postaci.com                                  design @rzawa