Make your own free website on Tripod.com
  Anasayfa   |   EGE  |   AKDENİZ  |   MARMARA |   DOĞU ANADOLU  |  İÇ ANADOLU   |   KARADENİZ  


Kronoloji
Magnesia konusunda en kapsamlı bilgiyi, eğer elimize ulaşmış olsaydı Magnesia’lı Possis’in yazdığı “Magnetika“dan öğrenebilecektik. Yine de sayısı hiç de az olmayan yazılı kaynaklarından, yazıtlardan ve arkeolojik bulgulardan Magnesia'nın kuruluş mitolojisinden başlayarak ortadan kalkışına kadar olan dönemin önemli olaylarını şu şekilde sıralamak olasıdır:

Troia savaşlarından bir nesil önce

 

Anadolu’ya geliş

 

Kuruluş öyküsü

(yazıt: Kern, IvM Nr.17)

680-652

      M

Gyges hakimiyeti

 

657

P    A

Kimmerler (625 kuzeyli kavimler))

 

 

A    G

Ephesos’un yardımıyla yeniden yapılanma

Prinz, Gründungs-mythen, 137

530

L    N

Pers hakimiyeti (Mezares, Kyros'un komutanı)

 

522

A    E

Polykrates'in Magnesia yakınlarında idam edilişi

Heredot 3, 123

520 yılları

İ     S

Magnesia’lı Batykles'in Amyklai Tahtı’nı yapışı

 

460

       İ

Magnesia’nın Themistokles'e armağan edilişi

 

431

      A

Pers hakimiyeti

 
PWG III 312

406

     

Kyme'nin Tissaphernes tarafından kuşatılması üzerine, Magnesia’nın Spartalı komutan Thibron tarafından ele geçirilişi

 

400/398

Yeni kentin kuruluşu

 

 
Diodor XIV 36

334

 

Makedonya hakimiyeti

 

240

 

Seleukos hakimiyeti

PWG III 468

 

PRYTAN LAR YÖNETİMİNİN SONU

 

 

STEPHANEPHOROS LAR YÖNETİMİNİN BAŞLAMASI

 

221/220   1. ST.

ZENODOTOS ®Epiphanie (139/40 Olimp.)

®1. LEUKOPHRYENA

(bkn. İ.Ö: 203/202)

Yıllık, sürekli, ülkesel, para

ödüllü yarışmalar

 yazıt: Kern, IvM  Nr.16. Ebert, Phil126 210vd.

220-209    2. ST.

219/218    3. ST.

218/217    4. ST.

217/216    5. ST.

216/215    6. ST.

215/214    7. ST.

214/213    8. ST.

213/212    9. ST.

212/211  10. ST.

211/210  11. ST.

210/209  12. ST. 

209/208  13. ST.

208/207  14.ST

 

 

 

 

®POLYKLEIDES

2. ile 13. arasındaki

STEPHANEPHO-ROS’lardan biri. Kesin tarih saptanamamıştır

 

 

 

 

MOIRAGORAS

 

Katidrusis-(Kuruluş belgesi): (İ.Ö.2. yy. 2. yarı) Güney stoanın batı antasına yazılmış. Artemision ayının 6’sında, doğum gününde tanrıçanın heykelinin yeni yapılan tapınağın Parthenon bölümüne yerleştirilmesi: kutsal günün adı: İsiteria

 

diagoros (ST. ?)

 

2. LEUKOPHRYENA beş yıllık, ‘’Pythia’’ oyunlarına eşdeğer, tüm Greklere açık, taç ödüllü oyunlar.

yazıtlar: Kern, IvM

 Nr. 100a

 

 

 

 

 

 

 

 

yazıt:Kern, IvM Nr. 100b

 

yazıt: Kern, IvM  Nr.16. Ebert, Phil126 211.

206

Davet elçilerinin (Theor )  gönderilişi

 

203/202

1. leukophryena  (Kern’e göre)

Kern, 504

201/201

Ithaf belgesi (145. Olimp.)

yazıt: Kern, IvM  Nr.16

201

Miletos ile savaş

 

197

Savaşın sona erişi

 

189

Bergama hakimiyeti

 

185/4 -180

Miletos ile savaş

Errington

133

Roma'ya bağlanış

 

87

Mithradates'e direniş

 

84

Sulla ile özgür kent

 

0

 

 

17

Deprem (Sardes, Magnesia ad. M. Philedelphia)

PWG IV 337

17-29

Tiberius’un depremle yıkılan kentleri 12 yıldan kısa bir süre içinde kendi bütçesiyle yeniden inşa edişi.

PWG IV 337

114

Hıristiyan cemaati ve kilisesi

İgnatius’un Mektubu

262

Got istilası

Dörpfeld AM19, 1894, 90vd

343

Eusebios  (Sardes konzil ine katılan Magnesialı)

Schulze, 124

431

Daphnos (Ephesos konzil ine katılan Magnesialı)

           ‘’

449

Leontios (Ephesos konzil ine katılan Magnesialı)

           ‘’

451

Leontios (Chalkedon konzil ine katılan Magnesialı)

           ‘’

620-630

Bizans duvarı

Humann

680

Patrikios (Konstantinopel konzil ine katılan Magnesialı)

Schulze, 124

13.yy 2. çeyreği.

İmp. III. Johannes Dukas Vatatzes tarafından Magnesia da bir Kilisenin yaptırılışı (ad Maeandrum mu yoksa ad Sipylum mu?)

 

3. 11. 1254

İmparatorun ölümü ve Magnesia'daki kiliseye defnedilişi

 

1300’ler

Menderes vadisinin kuzeyinde Aydınoğulları Beyliği’nin kuruluşu

 

1300’ler

Magnesia " Bizans kalesi" olarak anılışı

 

1302

İmp. II. Andronikos Palaiologos'un Magnesia civarındaki yenilgisi

 

Magnesia, gönül rızası ile Büyük İskender’ le birleşene kadar (İ.Ö. 334) Perslerin yönetiminde, daha sonra da onun komutanları tarafından kurulan Hellenistik dönem krallıklarından, önce Seleukos krallığının (İ.Ö. 240), daha sonra da Bergama krallığının (İ.Ö. 189) hakimiyetindeydi. Bu yıllar kentin en görkemli dönemleriydi. Kent, Priene, Ephesos, Tralles üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konumdaydı. Bu yıllarda Miletos ile yaptığı savaşı kazanan Magnesia'nın sınırlarını Miletos ile komşu olacak şekilde Hybandos nehrine kadar genişlettiğini yine bir yazıttan öğreniyoruz. İ.Ö. 133 yılında Bergama krallığının vesayet yoluyla Roma imparatorluğuna bağlanmasıyla Magnesia da Asia eyaleti olarak adlandırılan Anadolu’daki Roma kentlerinden biri haline geldi. İ.Ö. 87 yılında Pontus kralı 4. Mithradates’e direnerek, Roma'ya bağlılığını kanıtlayan kenti Sulla bağımsızlıkla ödüllendirdi. Roma döneminde Magnesia’nın nüfusu kuşkusuz daha da artmış ve kent, sur sınırlarının dışına taşıp Gümüş çayın karşı kıyısında da yayılarak genişlemiştir. Magnesia’nın kendisini 3. Gordianus (238-244) dönemine ait bir sikke üzerinde Asya’nın 7. kenti olarak nitelendirmesi belki de bu büyümesiyle bağlantılıdır. Magnesia’nın bu görkemi 262’de Ephesos ve Priene gibi Gotlar tarafından yakılıp yıkılmasıyla sona ermiş gibi görünüyor. Kent, 620-630 yıllarında Pers kralı II. Hüsrev’in (591-628) ordularının akınlarına karşı koymak üzere Artemis kutsal alanı çevresinde, bugün Ortaklar Söke karayolunun arasından geçtiği surun içine çekilerek kendini korumaya çalışmıştır. Magnesia 12. yüzyılda bir Bizans kenti ve piskoposluk merkezi olarak geçmektedir. 3. kasım 1254’te Magnesia’da kendi yaptırmış olduğu kiliseye gömülen imparator III. Johannes Dukas Vatatzes, ölümünden 50 yıl sonra “aziz“ ilan edilince Magnesia da kutsal kentler arasına katılmıştır. Kentin 1300’lerden sonra Aydınoğulları Beyliği'nin hakimiyeti altına girdiği, daha sonra karşılaştığı nehir taşkınlarının getirdiği hastalıklar sonunda da terk edilmesiyle ortadan tamamen kalktığı anlaşılmaktadır.

magnesia 3 sayfa için tıkla

                               arkeolog@postaci.com                                  design @rzawa